Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályba lépésének módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 15 - 2021. 12. 18

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályba lépésének módosításáról

2021.12.15.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a lakások és helyiségek bérletére, az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 9. pontjában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdéseiben, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)–(2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. §6

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. december 15-én lép hatályba, és 2022. július 2-án hatályát veszti.

(2) A 4–6. § 2021. december 20-án lép hatályba.

(3) Az 1–3. § és az 1–6. melléklet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet7

2. melléklet8

3. melléklet9

4. melléklet10

5. melléklet11

6. melléklet12

1

Az 1. § a(z) 7. § (3) bekezdés alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

2

A 2. § a(z) 7. § (3) bekezdés alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

3

A 3. § a(z) 7. § (3) bekezdés alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

4

A 4. § a(z) 7. § (2) bekezdés alapján 2021. december 20-án lép hatályba.

5

Az 5. § a(z) 7. § (2) bekezdés alapján 2021. december 20-án lép hatályba.

6

A 6. § a(z) 7. § (2) bekezdés alapján 2021. december 20-án lép hatályba.

7

Az 1. melléklet a(z) 7. § (3) bekezdés alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

8

A 2. melléklet a(z) 7. § (3) bekezdés alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

9

A 3. melléklet a(z) 7. § (3) bekezdés alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

10

A 4. melléklet a(z) 7. § (3) bekezdés alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

11

Az 5. melléklet a(z) 7. § (3) bekezdés alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

12

A 6. melléklet a(z) 7. § (3) bekezdés alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.