Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályba lépésének módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01 - 2022. 06. 30

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályba lépésének módosításáról

2022.07.01.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a lakások és helyiségek bérletére, az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 9. pontjában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdéseiben, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)–(2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A közterületek rendjéről és használatáról szóló Taktaharkány Nagyközség Képviselő-testületének 33/2015 (XII.1..) rendelete 10. §-ban foglalt táblázat „f)” sor 3. mezőjében a „635 Ft/m2” szövegrész helyébe az „1000 Ft/nap” szöveg lép.

2. § (1) A lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló Taktaharkány Nagyközség Képviselő-testületének 2/2016 (I.26..) rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló Taktaharkány Nagyközség Képviselő-testületének 2/2016 (I.26..) rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § (1) A szociális és gyermekétkeztetési, valamint egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 23/2018. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) A szociális és gyermekétkeztetési, valamint egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 23/2018. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(3) A szociális és gyermekétkeztetési, valamint egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 23/2018. (IX. 11.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(4) A szociális és gyermekétkeztetési, valamint egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 23/2018. (IX. 11.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

4. §1

5. §2

6. §3

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. december 15-én lép hatályba, és 2022. július 2-án hatályát veszti.

(2) A 4–6. § 2021. december 20-án lép hatályba.

(3) Az 1–3. § és az 1–6. melléklet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok

Lakás adatai

bérleti forma

Akácfa u. 6.

szociális

Alkotmány u. 15/A.

szociális

Attila u. 36.

szociális

Bem u. 2.

szociális

Bem u. 11.

szociális

Bocskai u. 20.

szociális

Gyöngyvirág u. 32.

szociális

Honvéd u. 91.

szociális

Iskola u. 6.

szociális

Munkácsy Mihály u. 3.

szociális

Rákóczi u. 51.

szociális

Szabadság u. 1.

szociális

Széchenyi u. 8/A

szociális

Dózsa u. 19.

szolgálati

Gépállomás u. 2.

szolgálati

Magtár u. 1.

szolgálati

Béke u. 2/1.

üzleti

Gépállomás u. 975/2 hrsz.

üzleti

Kazinczy u. 34.

üzleti

Petőfi u. 17.

üzleti”

2. melléklet

Önkormányzati bérlakások bérleti díjai

1. Szociális célú ingatlanok

Lakás adatai:

Bérleti díj mértéke (bruttó Ft/hó)

Akácfa u. 6.

10.000

Alkotmány u. 15/A.

5.000

Attila u. 36.

15.000

Bem u. 2.

15.000

Bem u. 11

15.000

Bocskai u. 20.

15.000

Gyöngyvirág u. 32.

15.000

Honvéd u. 91.

5.000

Iskola u. 6.

10.000

Munkácsy Mihály u. 3.

15.000

Rákóczi u. 51.

25.000

Szabadság u. 1.

15.000

Széchenyi u. 8/A

10.000

2. Szolgálati célú ingatlanok

Lakás adatai:

Bérleti díj mértéke (bruttó Ft/hó)

Dózsa u. 19.

20.000

Gépállomás u. 2.

22.000

Magtár u. 1.

15.000

3. Üzleti célú ingatlanok

Lakás adatai:

Bérleti díj mértéke (Bruttó)

Béke u. 2/1

20.000 Ft/hó

Gépállomás u. 975/2 hrsz.

25.000 Ft/hó

Kazinczy u. 34.

30.000 Ft/hó

Petőfi u. 17.

15.000 Ft/hó”

3. melléklet

Étkezési térítési díjak

Igénybe vevők köre

Megnevezés

Nyersanyagár
(Ft)

Intézményi térítési díj (Ft)

ÁFÁ-val növelt intézményi térítési díj (Ft)

1.

Bölcsődéskorú gyermek (napi négyszeri étkezés)

Reggeli

130

130

165

Tízórai

125

125

159

Ebéd

215

215

273

Uzsonna

130

130

165

2.

Óvodáskorú gyermek (napi háromszori étkezés)

Tízórai

130

130

165

Ebéd

215

215

159

Uzsonna

130

130

165

3.

Iskolai
napközis
gyermek
(napi
háromszori
étkezés)

I.
korcsoport
(7-10
éves)

Tízórai

135

135

171

Ebéd

270

270

343

Uzsonna

135

135

171

II.
korcsoport
(11-14
éves)

Tízórai

135

135

171

Ebéd

270

270

343

Uzsonna

135

135

171

4.

Menzás
gyermek
(napi
egyszeri
étkezés:
ebéd)

I.
korcsoport
(7-10
éves)

Ebéd

270

270

343

II.
korcsoport
(11-14
éves)

Ebéd

270

270

343

5.

Idősek Otthona gondozottai

Reggeli

200

200

254

Tízórai

135

135

171

Ebéd

425

425

540

Uzsonna

135

135

171

Vacsora

200

200

254

6.

Szociális étkezés

Ebéd

425

440

559

7.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata és intézményei, valamint a Taktaharkányban működő Állami intézmények alkalmazottai

Ebéd

425

440

559

8.

Vendégétkezők

Ebéd

425

556

750”

4. melléklet

Szociális étkezés térítési díjak

Jövedelemhatárok

42 750 Ft-ig

42.750 Ft és 85 500 Ft között

85 500 Ft-tól

Szociális étkeztetés

Étkezés térítési díja: 357 Ft/nap

Étkezés térítési díja: 425 Ft/nap

Étkezés térítési díja: 559 Ft/nap

Kiszállítás díja: 100 Ft/nap

Kiszállítás díja: 100 Ft/nap

Kiszállítás díja: 100 Ft/nap

Kiszállítás díja egyszer használatos edényben:
145 Ft

Kiszállítás díja egyszer használatos edényben:
175 Ft

Kiszállítás díja egyszer használatos edényben:
200 Ft

Házi
segítségnyújtás

Étkezés térítési díja: 357 Ft/nap

Étkezés térítési díja: 425 Ft/nap

Étkezés térítési díja: 559 Ft/nap

Kiszállítás díja: 45,- Ft/nap

Kiszállítás díja: 80 Ft/nap

Kiszállítás díja: 100 Ft/nap

Kiszállítás díja egyszer használatos edényben:
145 Ft

Kiszállítás díja egyszer használatos edényben:
175 Ft

Kiszállítás díja egyszer használatos edényben:
200 Ft

Idősek nappali ellátása

Étkezés térítési díja: Ebéd 357 Ft/nap
Tízórai 102 Ft/nap
Összesen: 459 Ft/nap

Étkezés térítés díja: Ebéd 425 Ft/nap
Tízórai 130 Ft/nap
Összesen: 555 Ft/nap

Étkezés térítési díja: Ebéd 559 Ft/nap Tízórai 130Ft/nap
Összesen: 689 Ft/nap

Szükség esetén kiszállítás díja: 45 Ft

Szükség esetén kiszállítás díja: 80 Ft

Szükség esetén kiszállítás díja: 100 Ft

Szükség esetén kiszállítás díja egyszer használatos edényben:
145 Ft

Szükség esetén kiszállítás díja egyszer használatos edényben:
175 Ft

Szükség esetén kiszállítás díja egyszer használatos edényben:
200 Ft”

5. melléklet

Bölcsődei gondozás intézményi térítési díja
A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja: 0 Ft/nap”

6. melléklet

A házi segítségnyújtás térítési díjak
A házi segítségnyújtás keretében biztosított

1. személyi gondozás intézményi térítési díja 2022. január 1-től: 786 Ft

2. a szociális segítés intézményi térítési díja 2022. január 1-től: 135 Ft

A házi segítségnyújtás személy térítési díjának összege 2022. január 1-től:

Személyi gondozás esetén

Szociális segítés esetén

Jövedelem Ft/hó

(Ft/óra)

(Ft/óra)

28 500 alatt

0

0

28 500 - 35.000

100

60

35.001 - 50.000

200

70

50.001 - 70.000

300

80

70.001 - 90.000

400

90

90.001 - 110.000

500

100

110.001 - 130.000

600

110

130.001 - 150.000

700

120

150.001 felett

800

130

1

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.