Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályba lépésének módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 02 - 2022. 07. 03

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályba lépésének módosításáról1

2022.07.02.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a lakások és helyiségek bérletére, az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 9. pontjában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdéseiben, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)–(2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. december 15-én lép hatályba, és 2022. július 2-án hatályát veszti.

(2) A 4–6. § 2021. december 20-án lép hatályba.

(3) Az 1–3. § és az 1–6. melléklet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet8

2. melléklet9

3. melléklet10

4. melléklet11

5. melléklet12

6. melléklet13

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.