Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016 (IX.1.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi közszolgáltatás körzeteinek

Hatályos: 2021. 12. 24

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016 (IX.1.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi közszolgáltatás körzeteinek

2021.12.24.

meghatározásáról

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az egészségügyi közszolgáltatás körzeteinek meghatározásáról az alábbi rendeletet alkotja:1

1. § (1)2 Megállapodás alapján a sármelléki háziorvosi körzet látja el Szentgyörgyvár község háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátását, és a sármelléki fogorvosi körzet látja el Zalavár, Szentgyörgyvár községek fogorvosi ellátását.

(2)3 Az egészségügyi közszolgáltatási körzethatárok az alábbiak:

a) Háziorvosi körzet: Sármellék község Dózsa Gy. u. 1 – 162-ig, Dózsa Gy. u. 318 – 408-ig, Tüskevár utca, Arany János utca, Petőfi Sándor utca, Kossuth Lajos utca, Ifjúság utca, Szitaközi utca, Zala utca, Barátság lakótelep, Rózsa utca és Szentgyörgyvár község egész területe.

b) Fogorvosi körzet: Sármellék, Zalavár és Szentgyörgyvár községek egész területe.

c) A védőnői szolgálat határa megegyezik a háziorvos körzet határával.

d) A sármelléki iskolaorvosi feladatokat a háziorvosi körzet orvosa látja el.

e) A háziorvosi körzet látja el a házi gyermekorvosi feladatokat.

(3) A háziorvosi, a fogorvosi és védőnői körzet székhelye megállapodás alapján Sármellék, központi rendelő Sármellék, Dózsa György u. 348.

(4)4 Megállapodás alapján a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeletet Szentgyörgyvár községben az Ügyelet Nonprofit Közhasznú Kft. (8360 Keszthely, Ady E. u. 2.) látja el.

(5) Megállapodás alapján a fogorvosi ügyeletet Szentgyörgyvár községben a IV. DENTAL Kft. (8900 Zalaegerszeg, Munkácsy M. u. 14.) látja el.

2. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Szentgyörgyvár, 2016. augusztus 31.
1

A szöveg a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdése a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (4) bekezdése a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.