Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 6/2016. (V.31.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 23 - 2021. 12. 24

Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 6/2016. (V.31.) számú rendelet módosításáról1

2021.12.23.

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2021. december 22-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. december 24. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.