Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2021. 12. 22 - 2023. 01. 02

Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről

2021.12.22.

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. - 15. §-aiban foglaltak figyelembevételével a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) kunszállási székhelyén foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre kiterjed.

2. § (1) A Hivatalban a 2022. évi igazgatási szünet

a) a nyári időszakban 2022. július 25. napjától 2022. július 29. napjáig, illetve 2022. augusztus 22. napjától 2022. augusztus 26. napjáig,

b) a téli időszakban 2022. december 27. napjától 2022. december 30. napjáig tart.

(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel.

3. § Ez a rendelet 2021. december 22-én lép hatályba, és 2023. január 2-án hatályát veszti.