Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2022. 01. 01

Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

2022.01.01.

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. § A Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2022. évben – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltaktól eltérően – 46.380 forint.

3. § A Hivatal valamennyi köztisztviselője egységesen 2022. évre felsőfokú iskolai vagy érettségi végzettség esetén alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

4. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2023. január 1-jén hatályát veszti.