Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 10/2019. (XII.9.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 12 - 2021. 12. 12

Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 10/2019. (XII.9.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.11.12.

Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019.(XII.9.)önkormányzati rendelete

a) 1. §-a,

b) 2. § (1) és (2) bekezdése.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.