Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 10/2019. (XII.9.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 13 - 2021. 12. 12

Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 10/2019. (XII.9.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.11.13.

Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.