Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi illetményalapról

Hatályos: 2022. 01. 01 - 2022. 02. 23

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi illetményalapról1

2022.01.01.

Emcs Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62.§ (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, valamint a közterület-felügyeletnél foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. § A köztisztviselői illetményalap mértéke 2022. évben: 50 000 Ft.

3. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és a 2022. évi költségvetési rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

1

Az önkormányzati rendeletet az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 23. napjával.