Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelete

a közös fenntartású intézményben fizetendő élelmezés nyersanyagköltségeiről és a rezsiköltségről szóló 14/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 01 - 2019. 09. 02

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1)-(2) bekezdésében megfogalmazott feladatkörében eljárva a közös fenntartású intézményben fizetendő élelmezés nyersanyagköltségeiről és a rezsiköltségről szóló 14/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1)-(2) bekezdésében megfogalmazott feladatkörében eljárva a közös fenntartású intézményben fizetendő élelmezés nyersanyagköltségeiről és a rezsiköltségről szóló 14/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. §


A közös fenntartású intézményben fizetendő élelmezés nyersanyagköltségeiről és a rezsiköltségről szóló 14/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § A rendelet hatálya alá tartozó intézményben az alábbi nettó élelmezési nyersanyagköltségeket kell alkalmazni:


Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda


    Tízórai:    90,- Ft/fő/nap

    Ebéd:      180,- Ft/fő/nap

    Uzsonna:  90,- Ft/fő/nap


(2) A rezsiköltség nettó 274,- Ft/adag.


(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt díjakat terheli a mindenkor hatályos ÁFA törvény szerinti általános forgalmi adó.”

2. §


A rendelet 2019. szeptember 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
            Erdei Csaba                                                                                Vigh-Tardi Valéria

      polgármester                                                                                       jegyző