Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi illetményalapról

Hatályos: 2022. 01. 01 - 2023. 01. 01

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi illetményalapról

2022.01.01.

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. § A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2022. évben 48.000 Ft.

3. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2023. január 2-án hatályát veszti.