Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2020. 11. 28 - 2020. 11. 27


BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK

31/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről


Békés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet idején, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 21-22. §-aiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet.


2. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 14/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelet.


3. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) önkormányzati rendelet.


4. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló 13/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet.


5. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet.


6. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 13/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet.


7. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 2.) önkormányzati rendelet.


8. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet.


9. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelet.


10. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 10/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelet.


11. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Békés, 2020. év november hó 27. napján.


         Kálmán Tibor s.k.                                                                         Tárnok Lászlóné s.k.

            polgármester                                                                                        jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. november hó 27. napján.


 Tárnok Lászlóné s.k.

     jegyző