Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III.26.) önkormányzati rendelete

A BÉKÉS VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN MŰKÖDTETÉSI JOG ALAPJÁN ÖNÁLLÓ ORVOSI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRA KIJELÖLT HÁZIORVOSI KÖRZETEKRŐL

Hatályos: 2013. 01. 01

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2010. (III. 26.)


ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e


A BÉKÉS VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

MŰKÖDTETÉSI JOG ALAPJÁN ÖNÁLLÓ ORVOSI TEVÉKENYSÉG

FOLYTATÁSÁRA KIJELÖLT HÁZIORVOSI KÖRZETEKRŐLBékés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (1) és (2) bekezdésben foglaltakra, a következő rendeletet alkotja.


1. §


A rendelet hatálya kiterjed Békés város közigazgatási területén meghatározott háziorvosi körzetekre, melyekben ellátási kötelezettség alapján a háziorvosi feladatokat a háziorvosok látják el. A feladatért felelős Békés Város Önkormányzata által meghatározott településrészekben:


a) felnőtt háziorvosi körzetekre,

b) gyermek háziorvosi körzetekre,

c) fogorvosi körzetekre.


2. §


(1)       Békés város közigazgatási területén az alábbi háziorvosi körzetekben Békés Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási, illetve feladat-átvállalási szerződés szerint, működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység:


            a.) felnőtt háziorvosi körzetek:


aa) 1. számú: részletes leírását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

ab) 2. számú: részletes leírását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

ac) 3. számú: részletes leírását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

ad) 4. számú: részletes leírását a 4. sz. melléklet tartalmazza.

ae) 5. számú: részletes leírását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

af) 6. számú: részletes leírását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

ag) 7. számú: részletes leírását a 7. sz. melléklet tartalmazza.

ah) 8. számú: részletes leírását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

           

            b.) gyermek háziorvosi körzetek:

           

ba) 1. számú: részletes leírását a 9. sz. melléklet tartalmazza.

bb) 2. számú: részletes leírását a 10. sz. melléklet tartalmazza. 

bc) 3. számú: részletes leírását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

bd) 4. számú: részletes leírását a 12. sz. melléklet tartalmazza.


            c.) fogorvosi körzetek


ca) 1. számú: részletes leírását a 13. sz. melléklet tartalmazza.

cb) 2. számú: részletes leírását a 14. sz. melléklet tartalmazza.

cc) 3. számú: részletes leírását a 15. sz. melléklet tartalmazza.

cd) 4. számú: részletes leírását a 16. sz. melléklet tartalmazza.

ce) 5. számú: részletes leírását a 17. sz. melléklet tartalmazza.

cf) 6. számú: részletes leírását a 18. sz. melléklet tartalmazza.


(2)       A feladat-ellátás, illetve feladat-átvállalás részletes szabályait Békés Város Önkormányzata az önálló orvosi tevékenységet ellátó szolgáltatókkal kötött feladat-ellátási, illetve feladat-átvállalási szerződésekben szabályozza.


3. §


Ez a rendelet 2010. április 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Békés város közigazgatási területén működtetési jog alapján önálló orvosi tevékenység folytatására kijelölt háziorvosi körzetekről szóló 18/2002. (VI. 14.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


B é k é s, 2010. március 25.
                        polgármester                                                            jegyző
A rendelet kihirdetésre került: 2010. március 26-án
                   jegyző


1. sz. melléklet a 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

1. sz. háziorvosi körzet

Körzetleíró lista

Békés


                                         -tól                              -ig                                    

Közterület neve:               Házszám   Ép. Lh.  Házszám    Ép. Lh.  Intervallum      


Árok utca                                                                                                     Teljes                  

Asztalos utca                                                                                                Teljes                  

Bodoki Károly utca                                                                                    Teljes                   

Boglárka tér                                                                                                Teljes                    

Dózsa utca                                                                                                   Teljes                  

Drága utca                                                                                                               Teljes                   

Fürdősétány                                                                                                Teljes                   

Füzes utca                                                                                                   Teljes                      

Gyulai utca                                                                                                   Teljes                    

Hajnal utca                                                                                                  Teljes                 

Harcsa utca                                                                                                  Teljes                    

Horgász tér                                                                                                  Teljes                  

Jobbágy utca                                                                                               Teljes                      

Kárász utca                                                                                                 Teljes                      

Keszeg utca                                                                                                              Teljes                       

Kígyó utca                                                                                                   Teljes                   

Kökény utca                                                                                                Teljes                    

Kőrösi Csoma Sándor utca                                                                        Páratlan        

Kurta utca                                                                                                   Teljes                  

Malom utca                                                                                                  Teljes                   

Maróköz utca                                                                                              Teljes   

Nád utca                                                                                                       Teljes                      

Napsugár tér                                                                                               Teljes                   

Nyíl utca                                                                                                       Teljes                   

Pákász utca                                                                                                              Teljes                   

Petőfi Sándor utca                                                                                      Páratlan                

Raktár utca                                                                                                 Teljes                   

Révhajó utca                                                                                               Teljes                      

Sárhajó utca                                                                                                Teljes                      

Sátor tér                                                                                                       Teljes                    

Sulyom utca                                                                                                 Teljes                    

Széchenyi tér                            000001                végig                               Páratlan                

Szegedi utca                                                                                                             Teljes                   

Szélső utca                                                                                                    Teljes                  

Tanya VI                                                                                                     Teljes                   

Teleky utca                                                                                                   Teljes                  

Templomköz                                                                                                Teljes                   

Váci Mihály utca                                                                                         Teljes                      

Vadvíz utca                                                                                                              Teljes                    

Vári utca                                                                                                      Teljes                     

Vashalom utca                                                                                             Teljes                    

Zsibongó tér                                                                                                 Teljes       


  1. . sz. melléklet a 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelethez


2. sz. háziorvosi körzet

Körzetleíró lista

Békés                                            -tól                            -ig                                    

Közterület neve:        Házszám      Ép. Lh.  Házszám      Ép. Lh.  Intervallum      

Álmos utca                                                                                                               Teljes                   

Andor utca                                                                                                  Teljes                     

Árpád utca                                                                                                  Teljes                    

Bánát utca                                                                                                   Teljes                    

Bánvég utca                                                                                                 Teljes                    

Bólyai utca                                                                                                   Teljes                   

Búzavirág utca                                                                                            Teljes                   

Csap utca                                                                                                     Teljes                    

Előd utca                                                                                                      Teljes                   

Fehér-Körös sor                                                                                          Teljes                    

Fekete-Körös sor                                                                                         Teljes                   

Fülöp utca                                                                                                    Teljes                   

Hargitta utca                                                                                               Teljes                 

Iskola utca                                                                                                   Teljes                   

Katona utca                                                                                                 Teljes                  

Keserűsor utca                                                                                            Teljes                  

Kikötő utca                                                                                                              Teljes                   

Körös utca                                                                                                   Teljes                  

Lorántffy utca                                                                                            Teljes                   

Mátra utca                                                                                                               Teljes                  

Ótemető utca                                                                                               Teljes                  

Pacsirta utca                                                                                                            Teljes                   

Pásztor utca                                                                                                             Teljes                   

Rákóczi utca                             000002                végig                             Páros                     

Révész utca                                                                                                              Teljes                   

Rózsa utca                                                                                                   Teljes                   

Sas utca                                                                                                        Teljes                   

Síp utca                                                                                                        Teljes                  

Szabó Dezső utca                                                                                        Teljes                  

Szamos utca                                                                                                 Teljes                  

Szív utca                                                                                                       Teljes                   

Tanya VII                                                                                                                Teljes                   

Tátra utca                                                                                                    Teljes                

Tél utca                                                                                                        Teljes   

Telep utca                                                                                                    Teljes                  

Tündér utca                                                                                                Teljes                    

Vág utca                                                                                                       Teljes                  

Zsilip utca                                                                                                    Teljes                


  1. . sz. melléklet a 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelethez3. sz. háziorvosi körzet

Körzetleíró lista

Békés


                                               -tól                              -ig                                    

Közterület neve:           Házszám      Ép. Lh.  Házszám      Ép. Lh.  Intervallum      


Akácfa utca                                                                                                 Teljes                  

Árvíz utca                                                                                                    Teljes                   

Brassói utca                                                                                                 Teljes                   

Csallóközi utca                                                                                            Teljes                  

Csendes utca                                                                                               Teljes                   

Décseri utca                                                                                                 Teljes                  

Dr. Veres Endre utca                                                                                 Teljes                   

Farkas Gyula utca                                                                                      Teljes                  

Fiumei utca                                                                                                              Teljes                  

Földvár utca                                                                                                Teljes                   

Gyergyói utca                                                                                              Teljes                      

Halász utca                                                                                                  Teljes                      

Híd utca                                                                                                       Teljes                     

Hőzső utca                                                                                                   Teljes                 

Iglói utca                                                                                                      Teljes                    

Irányi Dániel utca                                                                                       Teljes                 

Kastély utca                                                                                                             Teljes                    

Lapos utca                                                                                                   Teljes                    

Libazug utca                                                                                               Teljes                   

Nevelő utca                                                                                                  Teljes                  

Névtelen utca                                                                                               Teljes                    

Nyár utca                                                                                                     Teljes                   

Nyereg utca                                                                                                 Teljes                   

Rákóczi utca                             000001                végig                              Páratlan                 

Szécsénykert IX                                                                                          Teljes                   

Szeglet utca                                                                                                  Teljes                  

Szőlő utca                                                                                         Teljes                   

Tanya VIII                                                                                                  Teljes                   

Tárház utca                                                                                                 Teljes                  

Tavasz utca                                                                                                             Teljes                  

Temesvári utca                                                                                            Teljes                  

Váradi utca                                                                                                             Teljes                   

Veres Péter tér                                                                                            Teljes                   4. sz. melléklet a 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelethez


4. sz. háziorvosi körzet

Körzetleíró lista

Békés                                              -tól                     -ig                                     

Közterület neve:            Házszám      Ép. Lh.  Házszám      Ép. Lh. Intervallum      


Ág utca                                                                                                        Teljes                  

Bartók Béla utca                                                                                         Teljes                   

Bérenc utca                                                                                                             Teljes                    

Bocskai utca                                                                                                Teljes                   

Csíkos utca                              000002                végig                               Páros                      

Epresköz utca                                                                                             Teljes                    

Fábián utca                              000001                végig                               Páratlan                  

Gagarin utca                                                                                               Teljes                    

Galamb utca                                                                                                Teljes                    

Gólya utca                                                                                                   Teljes                   

Gőzmalom sor                                                                                             Teljes                    

Gyékény utca                                                                                              Teljes                    

Jámbor utca                                                                                                Teljes                    

Jégverem utca                                                                                             Teljes                    

Jégvermikert IX                                                                                          Teljes                   

Kastélyzug utca                                                                                           Teljes                    

Kasza utca                                                                                                   Teljes                    

Kert utca                                                                                                     Teljes                    

Kispince utca                                                                                               Teljes                    

Kittenberger Kálmán park                                                                        Teljes                      

Kodály Zoltán utca                                                                                     Teljes                   

Kopasz utca                                                                                                 Teljes                   

Kubikos utca                                                                                               Teljes                    

Kürt utca                                                                                                     Teljes                    

Maróthy utca                                                                                              Teljes                    

Móricz Zsigmond utca             000002                végig                              Páros                     

Munkácsy Mihály utca                                                                               Teljes                    

Nagykert IX                                                                                                Teljes                     

Nyíri utca                                                                                                     Teljes                    

Sirály utca                                                                                                   Teljes                    

Sodrony utca                                                                                               Teljes                    

Summás utca                                                                                               Teljes                    

Szigetvári utca                                                                                             Teljes                   

Szík utca                                                                                                      Teljes                     

Szikszai Sándor utca                                                                                  Teljes                   

Táncsics Mihály utca              000002                végig                                Páros                    

Tanya IX                                 000008                végig                               Páros                     

Tűzkút utca                                                                                                 Teljes                    

Új utca                                                                                                         Teljes                    


5. sz. melléklet a 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelethez


5. sz. háziorvosi körzet

Körzetleíró lista

Békés


                                                           -tól                          -ig                                    

Közterület neve:                 Házszám      Ép. Lh.  Házszám      Ép. Lh.              Intervallum      


Babilon sor                            000035                    végig                                         Folyamatos               

Bethlen utca                                                                                                            Teljes                  

Bihari János utca                                                                                                    Teljes                  

Csíkos utca                            000001/0001           végig                                         Páratlan                 

Damjanich utca                                                                                                      Teljes                  

Dankó utca                                                                                                              Teljes                   

Erkel Ferenc utca                                                                                                   Teljes                   

Hidvégi utca                                                                                                            Teljes                   

Károlyi utca                                                                                                            Teljes                  

Kereszt utca                                                                                                            Teljes                  

Kossuth Lajos utca                000030                    végig                                         Folyamatos               

Lengyel Lajos utca                000001                    000037                                     Folyamatos                Lengyel Lajos utca                000002                    000040                                     Folyamatos               

London utca                                                                                                            Teljes                  

Magyar utca                                                                                                            Teljes                  

Maxim Gorkij utca                                                                                                 Teljes                   

Mezei utca                                                                                                               Teljes                   

Mónus Illés utca                                                                                                      Teljes                   

Móricz Zsigmond utca          000001                   végig                                         Páratlan                 

Pesti utca                                                                                                                 Teljes                   

Pipacs utca                                                                                                              Teljes                    

Posta utca                                                                                                                Teljes                   

Prágai utca                                                                                                              Teljes                   

Pusztaszeri utca                                                                                                      Teljes                 

Soványhát utca                                                                                                       Teljes                    

Szélmalom utca                     000021                    000021                                      Folyamatos                

Szélmalom utca                     000023                    végig                                         Folyamatos               

Táborhely utca                                                                                                       Teljes                      

Tanácssor utca                                                                                                        Teljes                   

Táncsics Mihály utca           000001                      végig                                        Páratlan                

Tanya IX                              000001                      végig                                        Páratlan                  

Tóth utca                                                                                                                 Teljes                    

Törökvész utca                                                                                                       Teljes                    

Vadvirág utca                                                                                                         Teljes                  
6. sz. melléklet a 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelethez


6. sz. háziorvosi körzet

Körzetleíró lista

Békés


                                                 -tól                          -ig                                    

Közterület neve:                Házszám      Ép. Lh.  Házszám      Ép. Lh.  Intervallum    


Arany János utca                                                                                                   Teljes                 

Attila utca                                                                                                                Teljes                   

Babilon sor                             000001                  000033                                       Folyamatos               

Bajza utca                                                                                                               Teljes                  

Bercsényi utca                                                                                                         Teljes                  

Borosgyán utca                                                                                                       Teljes                   

Csabai utca                             000002                  000044                                      Páros                   

Csabai utca                             000003                  000033                                      Páratlan                 

Darányi utca                                                                                                           Teljes                  

Daru utca                                                                                                                Teljes                  

Deák Ferenc utca                    000037                  végig                                         Folyamatos              

Egyenes utca                                                                                                           Teljes                   

Ék utca                                                                                                                    Teljes                   

Gém utca                                                                                                                 Teljes                   

Gyár utca                                                                                                                Teljes                   

Gyöngy utca                                                                                                            Teljes                   

Gyűrű utca                                                                                                              Teljes                   

Hegedűs utca                                                                                                           Teljes                   

Hunyadi tér                              000002                 végig                                         Páros                     

Hunyadi utca                            000002                végig                                          Páros                    

Jókai utca                                                                                                                Teljes                   

Kecskeméti utca                       000001               000020                                        Folyamatos               

Kemény utca                                                                                                           Teljes                   

Kinizsi utca                                                                                                             Teljes                   

Kisfaludy utca                                                                                                        Teljes                    

Kisvasút utca                                                                                                          Teljes                  

Kölcsey utca                                                                                                            Teljes                  

Körgát utca                                                                                                             Teljes                   

Kötélverő utca                                                                                                        Teljes                    

Lánc utca                                                                                                                Teljes                  

Legelő utca                                                                                                              Teljes 

Lengyel Lajos utca                   000039                   végig                                      Folyamatos                

Lengyel Lajos utca                   000042                   végig                                      Folyamatos               

Liliom utca                                                                                                              Teljes                   

Mikszáth Kálmán utca                                                                                           Teljes                 

Oláh Mihály utca                                                                                                    Teljes                   

Rét utca                                                                                                                   Teljes                   

Rövid utca                                                                                                               Teljes                   

Szabadkai utca                         000038                végig                                          Páros                    

Szabadkai utca                         000057                végig                                          Páratlan                 

Szarvasi utca                            000014           A    000014           A                       Folyamatos                 

Szarvasi utca                            000016                végig                                          Folyamatos 

Szarvasi utca                           000017                végig                                          Folyamatos 

Szélmalom utca                           000001                000020/0001                           Folyamatos                

Szélmalom utca                           000022                000022                                    Folyamatos               

Tompa utca                                                                                                             Teljes                  

Töltés utca                                                                                                               Teljes                   

Vágóhíd utca                                                                                                           Teljes                  

Vásárszél utca                                                                                                         Teljes           

Vasút sor                                                                                                                 Teljes                  

Verseny utca                                                                                                           Teljes                   

Vörösmarty utca                                                                                                     Teljes             

     7. sz. melléklet a 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelethez


7. sz. háziorvosi körzet

Körzetleíró lista

Békés

                                                     -tól                   -ig                                    

Közterület neve:                 Házszám      Ép. Lh.  Házszám      Ép. Lh.  Intervallum      


Báthori utca                                                                                                            Teljes                  

Csabai utca                            000035                      végig                                       Páratlan                  

Csabai utca                            000046                      végig                                       Páros                     

Cseresznye utca                                                                                                      Teljes                    

Csokonai utca                                                                                                         Teljes                     

Darab utca                                                                                                                          Teljes                    

Deák Ferenc utca                   000001                     000036                                    Folyamatos                

Dió utca                                                                                                                   Teljes                    

Durkó utca                                                                                                              Teljes                    

Fecske utca                                                                                                              Teljes                   

Fúró utca                                                                                                                 Teljes                     

Hársfa utca                                                                                                                         Teljes                    

Hunyadi tér                            000001                     végig                                       Páratlan                  

Hunyadi utca                         000001                     végig                                        Páratlan                  

József Attila utca                                                                                                    Teljes                    

Kalászsor utca                                                                                                        Teljes                    

Kecskeméti utca                    000021                     végig                                        Folyamatos               

Kerék utca                                                                                                                          Teljes                    

Korona utca                                                                                                            Teljes

Köröspart sor                                                                                                         Teljes                      

Lenkei utca                                                                                                                         Teljes                    

Lilla utca                                                                                                                 Teljes                    

Magyari Imre utca                                                                                                 Teljes                    

Málna utca                                                                                                              Teljes                    

Malomasszonykert utca                                                                                         Teljes                     

Malomasszonykert X                                                                                             Teljes                   

Mátyás király utca                                                                                                  Teljes                   

Meggy utca                                                                                                              Teljes                    

Mikes utca                                                                                                               Teljes                   

Nagy Sándor utca                                                                                                   Teljes                   

Róna utca                                                                                                                Teljes                   

Szabadkai utca                        000001                   000053                                                Páratlan                  

Szabadkai utca                        000002                   000036                                    Páros                    

Szarvasi utca                           000015                   000015/0001                            Folyamatos               

Szendrei utca                                                                                                          Teljes                   

Szentpálsor utca                                                                                                     Teljes                   

Szilva utca                                                                                                               Teljes                   

Tanya X                                                                                                                  Teljes                  

Toldi utca                                                                                                                Teljes                  

Tölgyfa utca                                                                                                            Teljes                  

Vica sor                                                                                                                   Teljes                   

Zöldfa utca                                                                                                              Teljes                  

Zrínyi utca                                                                                                               Teljes                  

Zsinór utca                                                                                                              Teljes      8. sz. melléklet a 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelethez


8. sz. háziorvosi körzet

Körzetleíró lista

Békés


                                               -tól                            -ig                                    

Közterület neve:                 Házszám      Ép. Lh.  Házszám      Ép. Lh.  Intervallum      


Ady Endre utca                                                                                                      Teljes  

Baky utca                                                                                                                Teljes                  

Csipke utca                                                                                                                         Teljes                     

Csók zug                                                                                                                  Teljes                    

Domokos utca                                                                                                         Teljes                  

Fábián utca                              000002                    végig                                      Páros                  

Fáy András utca                                                                                                     Teljes                  

Gát utca                                                                                                                   Teljes                   

Görbe utca                                                                                                                          Teljes                   

Hajó utca                                                                                                                 Teljes  

Honfoglalás tér                                                                                                       Teljes                      

Jantyik Mátyás utca                                                                                               Teljes                    

Karacs Teréz utca                                                                                                  Teljes                   

Kossuth Lajos utca                  0000000           C    000028/B                               Folyamatos

Múzeum-köz köz                                                                                                    Teljes                      

Piac tér                                                                                                                    Teljes                   

Szalag utca                                                                                                              Teljes                   

Szánthó Albert utca                                                                                               Teljes 

Szarvasi utca                           000001                     000014           0003                Folyamatos              

Széchenyi tér                          000002                      végig                                      Páros                   
9. sz. melléklet a 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelethez


1. sz. gyermekorvosi körzet

Körzetleíró lista

Békés


                                               -tól                              -ig

Közterület neve:                   Házszám      Ép. Lh.  Házszám      Ép. Lh.      Intervallum    


Ady Endre utca                           000012                000012/B                               Folyamatos                

Ág utca                                                                                                                    Teljes                   

Bartók Béla utca                                                                                                     Teljes                    

Bérenc utca                                                                                                                         Teljes                     

Bethlen utca                                                                                                            Teljes                   

Bihari János utca                                                                                                    Teljes                   

Bocskai utca                                                                                                            Teljes                   

Csíkos utca                                                                                                              Teljes                   

Csipke utca                                                                                                                         Teljes                    

Damjanich utca                                                                                                      Teljes                    

Dankó utca                                                                                                              Teljes                   

Epresköz utca                                                                                                         Teljes                   

Erkel Ferenc utca                                                                                                   Teljes                   

Fábián utca                                                                                                                         Teljes                    

Gagarin utca                                                                                                           Teljes                    

Galamb utca                                                                                                           Teljes                   

Gólya utca                                                                                                               Teljes                    

Gőzmalom sor                                                                                                         Teljes                    

Gyékény utca                                                                                                          Teljes                    

Gyergyói utca                                                                                                         Teljes                      

Hidvégi utca                                                                                                            Teljes                    

Jámbor utca                                                                                                            Teljes                    

Jantyik Mátyás utca                                                                                               Teljes                    

Jégverem utca                                                                                                         Teljes                    

Jégvermikert IX                                                                                                     Teljes                    

Károlyi utca                                                                                                            Teljes                     

Kastély utca                                                                                                                        Teljes                     

Kastélyzug utca                                                                                                      Teljes                     

Kasza utca                                                                                                               Teljes                    

Kecskeméti utca                          000033                   végig                                    Páratlan                   

Kecskeméti utca                          000054                   végig                                    Páros                     

Kereszt utca                                                                                                            Teljes                     

Kert utca                                                                                                                 Teljes                    

Kisfaludy utca                                                                                                        Teljes                     

Kispince utca                                                                                                          Teljes                    

Kittenberger Kálmán park                                                                                   Teljes                      

Kodály Zoltán utca                                                                                                 Teljes                    

Kopasz utca                                                                                                                        Teljes                   

Kossuth Lajos utca                       000000           C    végig                                   Páros                     

Kubikos utca                                                                                                           Teljes                    

Kürt utca                                                                                                                 Teljes                    

Legelő utca                                  000029/0001          végig                                    Páratlan                  

Legelő utca                                  000052                   végig                                    Páros                      

Lengyel Lajos utca                                                                                                 Teljes                    

London utca                                                                                                            Teljes                    

Magyar utca                                                                                                            Teljes                    

Maróthy utca                                                                                                          Teljes                     

Mezei utca                                                                                                               Teljes                     

Mónus Illés utca                                                                                                      Teljes                    

Móricz Zsigmond utca                                                                                           Teljes                    

Munkácsy Mihály utca                                                                                          Teljes                     

Nagykert IX                                                                                                            Teljes                     

Nyíri utca                                                                                                                Teljes                   

Pesti utca                                                                                                                 Teljes                     

Pipacs utca                                                                                                              Teljes                    

Posta utca                                                                                                                Teljes                    

Prágai utca                                                                                                              Teljes                   

Pusztaszeri utca                                                                                                      Teljes                   

Sirály utca                                                                                                               Teljes                     

Sodrony utca                                                                                                           Teljes                    

Soványhát utca                                                                                                       Teljes                    

Summás utca                                                                                                           Teljes

Széchenyi tér                                                                        0008                           Páros                   

Szigetvári utca                                                                                                        Teljes                    

Szík utca                                                                                                                  Teljes                    

Szikszai Sándor utca                                                                                              Teljes                    

Táborhely utca                                                                                                       Teljes                      

Tanácssor utca                                                                                                        Teljes                     

Táncsics Mihály utca                                                                                              Teljes                   

Tóth utca                                                                                                                 Teljes                    

Törökvész utca                                                                                                       Teljes                    

Tűzkút utca                                                                                                             Teljes                     

Új utca                                                                                                                     Teljes                    

Vadvirág utca                                                                                                         Teljes                    
10. sz. melléklet a 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelethez


2. sz. gyermekorvosi körzet

Körzetleíró lista

Békés


                                          -tól                            -ig  

Közterület neve:          Házszám      Ép. Lh.  Házszám      Ép. Lh.  Intervallum            


Akácfa utca                                                                                                             Teljes                   

Álmos utca                                                                                                                          Teljes                    

Andor utca                                                                                                              Teljes                   

Árpád utca                                                                                                              Teljes                   

Árvíz utca                                                                                                                Teljes                    

Bánát utca                                                                                                               Teljes                    

Bánvég utca                                                                                                            Teljes                   

Bólyai utca                                                                                                              Teljes                   

Brassói utca                                                                                                             Teljes                  

Búzavirág utca                                                                                                        Teljes                    

Csallóközi utca                                                                                                        Teljes                   

Csap utca                                                                                                                Teljes                   

Csendes utca                                                                                                           Teljes                    

Décseri utca                                                                                                             Teljes                   

Dr. Veress Endre utca                                                                                           Teljes                   

Előd utca                                                                                                                 Teljes                    

Farkas Gyula utca                                                                                                  Teljes                    

Fekete-Körös sor                                                                                                    Teljes                    

Fiumei utca                                                                                                                         Teljes                   

Földvár utca                                                                                                            Teljes                    

Fülöp utca                                                                                                               Teljes                   

Halász utca                                                                                                              Teljes                      

Hargitta utca                                                                                                           Teljes                   

Híd utca                                                                                                                   Teljes                   

Hőzső utca                                                                                                               Teljes                   

Iglói utca                                                                                                                  Teljes                   

Irányi Dániel utca                                                                                                   Teljes                   

Iskola utca                                                                                                               Teljes                   

Katona utca                                                                                                            Teljes                    

Keserűsor utca                                                                                                        Teljes                   

Kikötő utca                                                                                                                         Teljes                   

Körös utca                                                                                                               Teljes                    

Kőrösi Csoma Sándor utca                                                                                   Teljes                    

Köröspart sor                                                                                                         Teljes                    

Lapos utca                                                                                                               Teljes                    

Libazug utca                                                                                                           Teljes                   

Lorántffy utca                                                                                                        Teljes                    

Mátra utca                                                                                                                          Teljes                   

Nevelő utca                                                                                                              Teljes                    

Névtelen utca                                                                                                          Teljes                    

Nyár utca                                                                                                                Teljes                    

Nyereg utca                                                                                                             Teljes                   

Ótemető utca                                                                                                           Teljes                   

Pacsirta utca                                                                                                                       Teljes                   

Pásztor utca                                                                                                                        Teljes                  

Rákóczi utca                                                                                                           Teljes                    

Révész utca                                                                                                                         Teljes                   

Rózsa utca                                                                                                               Teljes                   

Sas utca                                                                                                                   Teljes                    

Síp utca                                                                                                                    Teljes                   

Szabó Dezső utca                                                                                                    Teljes                   

Szamos utca                                                                                                            Teljes                  

Szánthó Albert utca                                                                                               Teljes                   

Széchenyi tér                            000003                     végig                                     Páratlan                 

Széchenyi tér                            000006                     000006                                  Páros                     

Szécsénykert IX                                                                                                      Teljes                   

Szeglet utca                                                                                                             Teljes                   

Szív utca                                                                                                                  Teljes                    

Szőlő utca                                                                                                                Teljes                     

Tanya VII                                                                                                                           Teljes                   

Tanya VIII                                                                                                              Teljes                   

Tárház utca                                                                                                             Teljes                   

Tátra utca                                                                                                               Teljes                   

Tavasz utca                                                                                                                         Teljes                   

Tél utca                                                                                                                    Teljes                    

Telep utca                                                                                                                Teljes                    

Temesvári utca                                                                                                       Teljes                   

Tündér utca                                                                                                            Teljes                    

Vág utca                                                                                                                  Teljes                    

Váradi utca                                                                                                                         Teljes                    

Veres Péter tér                                                                                                        Teljes                   

Zsilip utca                                                                                                                Teljes                    11. sz. melléklet a 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelethez


3. sz. gyermekorvosi körzet

Körzetleíró lista

Békés


                                  -tól                   -ig                                    

Közterület neve:                     Házszám      Ép. Lh.  Házszám      Ép. Lh.          Intervallum

             

Ady Endre utca                           000005                    000007           B                 Folyamatos                

Ady Endre utca                           000010                    000010           A                 Folyamatos                 

Árok utca                                                                                                                Teljes                   

Asztalos utca                                                                                                           Teljes                     

Babilon sor                                                                                                              Teljes                    

Bodoki Károly utca                                                                                                Teljes                     

Boglárka tér                                                                                                            Teljes                     

Csók zug                                                                                                                  Teljes                   

Darányi utca                                                                                                           Teljes                   

Dózsa utca                                                                                                               Teljes                    

Fáy András utca                                                                                                     Teljes                    

Fürdősétány                                                                                                            Teljes                     

Füzes utca                                                                                                               Teljes                      

Gyár utca                                                                                                                Teljes                     

Gyulai utca                                                                                                              Teljes                     

Harcsa utca                                                                                                             Teljes                     

Hegedűs utca                                                                                                           Teljes                    

Honfoglalás tér                                                                                                       Teljes                      

Horgász tér                                                                                                              Teljes                    

Karacs Teréz utca                                                                                                  Teljes                    

Kárász utca                                                                                                             Teljes                      

Kecskeméti utca                          000001                000031/0001                           Páratlan                  

Kecskeméti utca                          000002                000052/A                                Páros                      

Keszeg utca                                                                                                                         Teljes                      

Kossuth Lajos utca                      000003                000005                                   Páratlan                   

Kossuth Lajos utca                      000009                000021                                   Páratlan                   

Kossuth Lajos utca                      000023           C  000023          C   0001           Páratlan                  

Kossuth Lajos utca                      000025                végig                                      Páratlan                   

Kökény utca                                                                                                            Teljes                     

Kötélverő utca                                                                                                        Teljes                     

Kurta utca                                                                                                               Teljes                     

Legelő utca                                 000001                000029                                     Páratlan                   

Legelő utca                                 000002                000050                                     Páros                     

Maróköz utca                                                                                                          Teljes                    

Maxim Gorkij utca                                                                                                 Teljes                     

Múzeum-köz köz                                                                                                    Teljes                      

Nád utca                                                                                                                  Teljes                      

Napsugár tér                                                                                                           Teljes                      

Nyíl utca                                                                                                                  Teljes                    

Pákász utca                                                                                                                         Teljes                    

Piac tér                                                                                                                    Teljes                     

Raktár utca                                                                                                             Teljes                    

Rét utca                                                                                                                   Teljes                     

Révhajó utca                                                                                                           Teljes                      

Rövid utca                                                                                                               Teljes                     

Sárhajó utca                                                                                                            Teljes                      

Sátor tér                                                                                                                  Teljes                     

Sulyom utca                                                                                                            Teljes                     

Szarvasi utca                             000002                végig                                         Páros                     

Széchenyi tér                             000001                000001           A                        Páratlan                   

Szegedi utca                                                                                                                        Teljes                     

Szélmalom utca                                                                                                       Teljes                     

Szélső utca                                                                                                               Teljes                    

Tanya IX                                                                                                                 Teljes                    

Tanya VI                                                                                                                 Teljes                    

Tanya X                               Muronyi út felőli része                                             Végig                    

Töltés utca                                                                                                               Teljes                     

Váci Mihály utca                                                                                                     Teljes                      

Vadvíz utca                                                                                                                         Teljes                     

Vágóhíd utca                                                                                                           Teljes                      

Vári utca                                                                                                                 Teljes                     

Vásárszél utca                                                                                                         Teljes                    

Vasút sor                                                                                                                 Teljes               

Verseny utca                                                                                                           Teljes                     

Zsibongó tér                                                                                                            Teljes                     
12. sz. melléklet a 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

4. sz. gyermekorvosi körzet

Körzetleíró lista

Békés


                                                 -tól                           -ig                                    

Közterület neve:                Házszám      Ép. Lh.  Házszám      Ép. Lh.  Intervallum


Ady Endre utca                     000001                    000003              A                     Folyamatos                 

Ady Endre utca                     000008                    000008        C   0002               Folyamatos                 

Ady Endre utca                     000014             A    végig                                                    Folyamatos               

Arany János utca                                                                                                   Teljes                     

Attila utca                                                                                                                Teljes                     

Bajza utca                                                                                                               Teljes                     

Baky utca                                                                                                                Teljes                     

Báthori utca                                                                                                            Teljes                     

Bercsényi utca                                                                                                         Teljes                     

Borosgyán utca                                                                                                       Teljes                     

Borz utca                                                                                                                 Teljes                     

Csabai utca                                                                                                                         Teljes                   

Cseresznye utca                                                                                                      Teljes                   

Csokonai utca                                                                                                         Teljes                     

Darab utca                                                                                                                          Teljes                     

Daru utca                                                                                                                Teljes                    

Deák Ferenc utca                                                                                                   Teljes                    

Dió utca                                                                                                                   Teljes                     

Domokos utca                                                                                                         Teljes                     

Drága utca                                                                                                                          Teljes                    

Durkó utca                                                                                                              Teljes                    

Egyenes utca                                                                                                           Teljes                     

Ék utca                                                                                                                    Teljes                     

Fecske utca                                                                                                              Teljes                     

Fehér-Körös sor                                                                                                     Teljes                     

Fúró utca                                                                                                                 Teljes                    

Gát utca                                                                                                                   Teljes                    

Gém utca                                                                                                                 Teljes                     

Görbe utca                                                                                                                          Teljes                     

Gyöngy utca                                                                                                            Teljes                     

Gyűrű utca                                                                                                              Teljes                     

Hajnal utca                                                                                                              Teljes                    

Hajó utca                                                                                                                 Teljes                    

Hársfa utca                                                                                                                         Teljes                      

Hunyadi tér                                                                                                             Teljes                     

Hunyadi utca                                                                                                          Teljes                    

Jobbágy utca                                                                                                           Teljes                      

Jókai utca                                                                                                                Teljes                    

József Attila utca                                                                                                    Teljes                     

Kalászsor utca                                                                                                        Teljes                    

Kemény utca                                                                                                           Teljes                     

Kerék utca                                                                                                                          Teljes                     

Kígyó utca                                                                                                               Teljes                    

Kinizsi utca                                                                                                             Teljes                    

Kisvasút utca                                                                                                          Teljes                      

Korona utca                                                                                                            Teljes                     

Kossuth Lajos utca                       000001                000001           A                    Páratlan                   

Kossuth Lajos utca                       000007                000007                                  Páratlan                   

Kossuth Lajos utca                       000023                000023           B                    Páratlan                  

Kossuth Lajos utca                       000023/B            000023/B                              Páratlan                   

Kölcsey utca                                                                                                            Teljes                    

Körgát utca                                                                                                             Teljes                     

Lánc utca                                                                                                                Teljes                    

Lenkei utca                                                                                                                         Teljes                    

Liliom utca                                                                                                              Teljes                     

Lilla utca                                                                                                                 Teljes                      

Magyari Imre utca                                                                                                 Teljes                    

Málna utca                                                                                                              Teljes                     

Malom utca                                                                                                             Teljes                    

Malomasszonykert utca                                                                                         Teljes                    

Malomasszonykert X                                                                                             Teljes                    

Mátyás király utca                                                                                                  Teljes                    

Meggy utca                                                                                                              Teljes                     

Mikes utca                                                                                                               Teljes                     

Mikszáth Kálmán utca                                                                                           Teljes                     

Nagy Sándor utca                                                                                                   Teljes                     

Oláh Mihály utca                                                                                                    Teljes                     

Petőfi Sándor utca                                                                                                  Teljes                    

Róna utca                                                                                                                Teljes                     

Szabadkai utca                                                                                                       Teljes                    

Szalag utca                                                                                                              Teljes                     

Szarvasi utca                            000001                végig                                          Páratlan                   

Széchenyi tér                           000002                000004/0002      A                      Páros                     

Szendrei utca                                                                                                          Teljes                     

Szentpálsor utca                                                                                                     Teljes                     

Szilva utca                                                                                                               Teljes

Tanya X                                  Békéscsabai út felőli része                                     Végig                    

Teleky utca                                                                                                              Teljes                    

Templomköz                                                                                                           Teljes                     

Toldi utca                                                                                                                Teljes                     

Tompa utca                                                                                                             Teljes                     

Tölgyfa utca                                                                                                            Teljes                     

Vashalom utca                                                                                                        Teljes                    

Vica sor                                                                                                                   Teljes                     

Vörösmarty utca                                                                                                     Teljes                     

Zöldfa utca                                                                                                              Teljes                     

Zrínyi utca                                                                                                               Teljes                   

Zsinór utca                                                                                                              Teljes                     
13. melléklet a 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelethez


1. sz. fogorvosi körzet

Körzetleíró lista

Békés


                                                


Közterület neve

Házszám (–tól)

Házszám (–tól)

Intervallum

1

Akácfa utca                                                                         Teljes  

2

Álmos utca                                                                          Teljes

3

Andor utcaTeljes

4

Árpád utcaTeljes

5

Árvíz utcaTeljes

6

Bánát utca                                                                          Teljes

7

Bánvég utca                                                                        Teljes

8

Bólyai utca                                                                          Teljes

9

Brassói utca                                                                        Teljes

10

Csallóközi utca                                                                     Teljes

11

Csap utca                                                                           Teljes

12

Csendes utca                                                                        Teljes

13

Décseri utca                                                                         Teljes

14

Dr. Veres Endre utca                                                                Teljes

15

Előd utca                                                                           Teljes

16

Farkas Gyula utca                                                                   Teljes

17

Fekete-Körös sor                                                                     Teljes

18

Fiumei utca                                                                         Teljes

19

Földvár utca                                                                        Teljes

20

Fülöp utca                                                                           Teljes

21

Gyergyói utca                                                                       Teljes

22

Híd utca                                                                             Teljes

23

Hőzső utca                                                                          Teljes

24

Iglói utca                                                                          Teljes

25

Irányi Dániel utca                                                                   Teljes

26

Iskola utca                                                                         Teljes

27

Kastély utca                                                                        Teljes

28

Katona utca                                                                         Teljes

29

Keserűsor utca                                                                      Teljes

30

Kikötő utca                                                                         Teljes

31

Kossuth Lajos utca                                                                   Teljes

32

Lapos utca                                                                          Teljes

33

Libazug utca                                                                        Teljes

34

Lorántffy utca                                                                       Teljes

35

Nevelő utca                                                                         Teljes

36

Névtelen utca                                                                       Teljes

37

Nyár utca                                                                            Teljes

38

Nyereg utcaTeljes

39

Ótemető utca                                                                        Teljes

40

Pacsirta utca                                                                       Teljes

41

Pásztor utca                                                                        Teljes

42

Rákóczi utca                                                                        Teljes

43

Révész utca                                                                          Teljes

44

Rózsa utca                                                                          Teljes

45

Sas utca                                                                            Teljes

46

Síp utca                                                                             Teljes

47

Szabó Dezső utca                                                                   Teljes

48

Szécsénykert IX                                                                     Teljes

49

Szeglet utca                                                                        Teljes

50

Szív utca                                                                           Teljes

51

Szőlő utca                                                                           Teljes

52

Tanya VII                                                                           Teljes

53

Tanya VIII                                                                          Teljes

54

Tárház utca                                                                         Teljes

55

Tátra utca                              Teljes

56

Tavasz utca                                                                         Teljes

57

Tél utca                                                                            Páratlan

58

Temesvári utca                                                                      Teljes

59

Tündér utca                                                                          Teljes

60

Váradi utca                                                                         Teljes

61

Veres Péter tér                                                                     Teljes

62

Zsilip utca                                                                         Teljes


                                                   

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI tagintézmény általános iskola és óvoda) iskolafogászati ellátása.14. melléklet a 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelethez


2. sz. fogorvosi körzet

Körzetleíró lista
Közterület neve

Házszám (–tól)

Házszám (–tól)

Intervallum


Árok utca                                                                            Teljes                   


Asztalos utca                                                                       Teljes  


Babilon sor  Teljes 


Bodoki Károly utca                                                                   Teljes                    


Boglárka tér                                                                        Teljes                    


Borz utca                                                                            Teljes                    


Búzavirág utca                                                                      Teljes                     


Darányi utca                                                                        Teljes                    


Domokos utca                                                                        Teljes                    


Dózsa utca                                                                          Teljes                    


Drága utca                                                                          Teljes                   


Fáy András utca                                                                     Teljes                   


Fürdősétány                                                                          Teljes                   


Füzes utca                                                                          Teljes                      


Gát utca                                                                             Teljes


Görbe utca                                                                          Teljes                    


Gyulai utca                                                                          Teljes                     


Hajnal utca                                                                         Teljes                   


Hajó utca                                                                           Teljes                     


Halász utca                                                                         Teljes                      


Harcsa utca                                                                         Teljes                      


Hargitta utca                                                                       Teljes                    


Hegedűs utca                                                                        Teljes


Horgász tér                                                                          Teljes                     


Jobbágy utca                                                                        Teljes                      


Kárász utca                                                                          Teljes 


Karacs Teréz utcaTeljes


Kecskeméti utca                                                                     Teljes                   


Kereszt utca                                                                         Teljes                    


Keszeg utca                                                                         Teljes                      


Kígyó utca                                                                           Teljes                    


Kisfaludy utca                                                                      Teljes                   


Kökény utca                                                                         Teljes                      


Körös utca                                                                          Teljes


Köröspart sorTeljes 


Kőrösi Csoma Sándor utca                                                            Teljes                   


Kurta utca                                                                          Teljes                   


Legelő utca                                                                         Teljes                   


Magyar utca                                                                          Teljes                   


Malom utca                                                                          Teljes                    


Maróköz utca                                                                         

Mátra utca                                                                          Teljes                    


Maxim Gorkij utca                                                                   Teljes                    


Múzeum-köz

                                                                     

                     

Teljes


Nád utca                                                                            Teljes                       


Napsugár tér                                                                        Teljes                     


Nyíl utca                                                                           Teljes                   


Pákász utca                                                                          Teljes                     


Petőfi Sándor utca                                                                  Teljes                   


Piac tér                                                                             Teljes                    


Raktár utca                                                                         Teljes                    


Révhajó utca                                                                         Teljes                      


Rövid utca                                                                          Teljes                     


Sárhajó utca                                                                         Teljes                      


Sátor tér                                                                           Teljes                     


Sulyom utca                                                                         Teljes                     


Szalag utca                                                                         Teljes                     


Szamos utca                                                                         Teljes                    


Szánthó Albert utca                                                                 Teljes                     


Széchenyi tér                                                                       Teljes                   


Szegedi utca                                                                        Teljes                    


Szélmalom utca                                                                      Teljes                    


Szélső utca                                                                         Teljes                   


Tanya VI                                                                            Teljes                    


Tátra utca                                                                

000002

000002

Páros                  


Teleky utca                                                                         Teljes                   


Telep utca                                                                           Teljes                     


Templomköz                                                                          Teljes                     


Töltés utca                                                                          Teljes                    


Váci Mihály utca                                                                    Teljes                      


Vadvíz utca                                                                          Teljes                     


Vág utca                                                                            Teljes                    


Vári utca                                                                           Teljes                      


Vashalom utca                                                                       Teljes                     


Vasút sor                                                                           Teljes  


Verseny utcaTeljes 


Zsibongó tér                                                                        Teljes                    


Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat iskolafogászati ellátása megosztva a 15. és 16. sz. melléklet szerinti 3. és 4. sz. fogorvosi körzettel.


15. melléklet a 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelethez


3. sz. fogorvosi körzet

Körzetleíró lista

BékésKözterület neve

Házszám (–tól)

Házszám (–tól)

Intervallum


Arany János utca                                                                    

               


Teljes   


Attila utca                                                                         Teljes                  


Bajza utca                                                                         Teljes


Baky utcaTeljes 


Báthori utca                                                                        Teljes                   


Bercsényi utca                                                                      

                 


Teljes


Bethlen utca                                                                         Teljes                    


Borosgyán utca                                                                      

                


Teljes  


Csabai utca                                                                          Teljes                  


Cseresznye utca                                                                     

                


Teljes 


Csíkos utca                                                                          Teljes                    


Csók zug                                                                            Teljes                   


Csokonai utca                                                                       Teljes                     


Damjanich utca                                                                      Teljes                    


Darab utca                                                                          Teljes                    


Daru utca                                                                           Teljes                   


Deák Ferenc utca                                                                    

                  


Teljes


Dió utca                                                                             Teljes                   


Durkó utca                                                                          Teljes                    


Egyenes utca                                                                         Teljes                    


Ék utca                                                                             Teljes                    


Fecske utca                                                                          Teljes                    


Fehér-Körös sor                                                                     

                


Teljes   


Fúró utca                                                                           Teljes                     


Gém utca                                                                            Teljes                    


Gyár utca                                                                           Teljes                     


Gyöngy utca                                                                         

                 


Teljes  


Gyűrű utca                                                                          Teljes                    


Hársfa utca                                                                         Teljes                    


Hidvégi utca                                                                        Teljes                    


Honfoglalás tér                                                                      

                    


Teljes 


Hunyadi tér                                                                         Teljes                    


Hunyadi utca                                                                         Teljes


Jantyik Mátyás utca                                                                 Teljes                    


Jókai utca                                                                          Teljes                    


József Attila utca                                                                  Teljes


Kalászsor utca                                                                      Teljes                    


Kemény utca                                                                         Teljes                    


Kerék utca                                                                          Teljes                    


Kinizsi utca                                                                         Teljes                    


Kisvasút utca                                                                       Teljes                    


Korona utca                                                                          Teljes                    


Kölcsey utca                                                                        Teljes                   


Körgát utca                                                                          Teljes                     


Kötélverő utca                                                                      

                   


Teljes 


Lánc utca                                                                           Teljes                   


Lenkei utca                                                                          Teljes                    


Lilla utca                                                                          Teljes                     


Magyari Imre utca                                                                    

                   


Teljes


Málna utca                                                                          Teljes                    


Malomasszonykert utca                                                                Teljes


Malomasszonykert X                                                                  Teljes                    


Mátyás király utca                                                                  Teljes                    


Meggy utca                                                                          Teljes                   


Mezei utca                                                                          Teljes                    


Mikes utca                                                                          Teljes                    


Mikszáth Kálmán utca                                                                Teljes                    


Nagy Sándor utca                                                                     Teljes                    


Oláh Mihály utca                                                                    Teljes                    


Posta utca                                                                           Teljes                    


Rét utca                                                                            Teljes                    


Róna utca                                                                            Teljes                    


Szabadkai utca                                                                      Teljes                   


Szendrei utca                                                                       Teljes


Szentpálsor utca                                                                    

               


Teljes    


Szilva utca                                                                         Teljes                    


Tanya IX                                                                             Teljes                    


Tanya X                                                                             Teljes                   


Toldi utca                                                                           Teljes                    


Tompa utca                                                                          Teljes                    


Tóth utca                                                                            Teljes                    


Tölgyfa utca                                                                        Teljes                    


Vágóhíd utca                                                                         Teljes


Vásárszél utca                                                                      Teljes                   


Vica sor                                                                            Teljes                     


Vörösmarty utca                                                                     

                  


Teljes 


Zöldfa utca                                                                         Teljes                    


Zrínyi utca                                                                          Teljes                    


Zsinór utca                                                                         Teljes                    Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat iskolafogászati ellátása megosztva a 14. és 16. sz. melléklet szerinti 2. és 4. sz. fogorvosi körzettel.16. melléklet a 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelethez


4. sz. fogorvosi körzet

Körzetleíró lista

Békés


                                          


Közterület neve

Házszám (–tól)

Házszám (–tól)

Intervallum


Ady EndreTeljes


Ág utca                                                                             Teljes


Bartók Béla utca                                                                     

                   


Teljes


Bérenc utca                                                                         Teljes                    


Bihari János utca                                                                    

                 


Teljes


Bocskai utca                                                                        Teljes                   


Csipke utca                                                                          Teljes                    


Dankó utca                                                                          Teljes                    


Epresköz utca                                                                        

                  


Teljes 


Erkel Ferenc utca                                                                   

                  


Teljes 


Fábián utca                                                                         Teljes                     


Gagarin utca                                                                        Teljes                   


Galamb utca                                                                         Teljes                    


Gólya utca                                                                          Teljes                    


Gőzmalom sor                                                                        Teljes                    


Gyékény utca                                                                         Teljes                    


Jámbor utca                                                                         Teljes                    


Jégverem utca                                                                        Teljes                    


Jégvermikert IX                                                                     Teljes                    


Károlyi utca                                                                         Teljes                    


Kastélyzug utca                                                                     

                 


Teljes  


Kasza utca                                                                          Teljes                    


Kert utca                                                                           Teljes                   


Kispince utca                                                                       Teljes                    


Kittenberger Kálmán park                                                            Teljes                      


Kodály Zoltán utca                                                                  Teljes                    


Kopasz utca                                                                         Teljes                   


Kubikos utca                                                                        Teljes                    


Kürt utca                                                                            Teljes


Lengyel lajos utcaTeljes


Liliom utca                                                                         Teljes                    


London utca                                                                          Teljes                    


Maróthy utca                                                                        Teljes                    


Mónus Illés utca                                                                     Teljes                    


Móricz Zsigmond utca                                                                Teljes                    


Munkácsy Mihály utca                                                                 Teljes                    


Nagykert IX                                                                         Teljes                    


Nyíri utca                                                                          Teljes                     


Pesti utca                                                                          Teljes                    


Pipacs utca                                                                         Teljes                    


Prágai utca                                                                         Teljes


Pusztaszeri utcateljes


Sirály utca                                                                         Teljes                    


Sodrony utca                                                                         Teljes                    


Soványhát utca                                                                      Teljes                     


Summás utca                                                                          Teljes                    


Szarvasi utca                                                                       Teljes                   


Szigetvári utca                                                                      Teljes                   


Szík utca                                                                           Teljes                     


Szikszai Sándor utca                                                                 Teljes                    


Táborhely utca                                                                      Teljes                      


Tanácssor utca                                                                      Teljes


Táncsics Mihály utcaTeljes


Törökvész utca                                                                      Teljes                     


Tűzkút utca                                                                         Teljes                     


Új utca                                                                             Teljes                    


Vadvirág utca                                                                       Teljes                    Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat iskolafogászati ellátása megosztva a 14. és 15. sz. melléklet szerinti 2. és 3. sz. fogorvosi körzettel.17. melléklet a 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelethez5. sz. fogorvosi körzet

Körzetleíró lista

Békés


A mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok által kötelezően előírt és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott fogászati ellátáson belül az ifjúsági fogászati feladatok ellátása


  1. Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Eötvös József Tagiskolájának tanulói részére,
  2. Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium középiskolás korosztálya részére.
  3. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Békésen tanuló középiskolás korosztálya részére.18. melléklet a 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelethez


6. sz. fogorvosi körzet

Körzetleíró lista

BékésA mindenkori hatályos jogszabályok által kötelezően előírt és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott fogászat ellátáson belül az ifjúsági fogászati feladatok ellátása


  1. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Békésen óvodába járó óvodás gyermekei részére,
  2. Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Epreskerti Óvodájának óvodás gyermekei részére,
  3. Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium általános iskolás korosztálya részére,
  4. Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Karacs Teréz Tagiskolájának tanulói részére,
  5. Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Jantyik utcai Tagóvodájának óvodás gyermekei részére.


Módosítva a 34/2012. (XII. 13.) önk. rendelettel

A 13-14-15-16-17-18. sz. mellékleteket módosította a 34/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet