Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról szóló 27/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 12. 31 - 2021. 12. 31

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról szóló 27/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2021.12.31.

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 17.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Hatályát veszti a mezei őrszolgálatról szóló 27/2019 (XI.29.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet 2021. december 31-én lép hatályba.