Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról szóló 27/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 01. 01 - 2022. 01. 02

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról szóló 27/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről1

2022.01.01.

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 17.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2021. december 31-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.