Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

A földadóról szóló 26/2019.(XI.29.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 12. 31 - 2021. 12. 31

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

A földadóról szóló 26/2019.(XI.29.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

2021.12.31.

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 1/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Hatályát veszti a földadóról szóló 26/2019 (XI.29.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet 2021. december 31-én lép hatályba.