Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a maszkviselési szabályokról szóló 30/2020. (IX. 11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 05. 26 - 2021. 05. 27

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a maszkviselési szabályokról szóló 30/2020. (IX. 11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2021.05.26.

Békés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a maszkviselési szabályokról szóló 30/2020. (IX. 11.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba, és 2021. május 27-én hatályát veszti.