Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 28.) önkormányzati rendelete

az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 29 - 2021. 12. 31

Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 28.) önkormányzati rendelete

az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.29.

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont

a)bevételi főösszegét 113 744 876 Ft-ban
b)kiadási főösszegét 113 744 876 Ft-ban
állapítja meg.
(2)Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetési
a)bevételeinek összegét 82 834 194Ft-ban
b)kiadásainak összegét 113 146 711 Ft-ban
állapítja meg.
(3)Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi finanszírozási
a)bevételeinek összegét 30 910 682 Ft-ban
b)kiadásainak összegét 598 165 Ft-ban
állapítja meg.
(4)Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előző évi költségvetési maradványának az összegét 30 910 682 Ft-ban állapítja meg, amelyet az Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenlegében mutatkozó hiány belső finanszírozására vesz igénybe.
(5)Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
a)költségvetési egyenlegének (hiánynak) az összegét: - 30 312 517 Ft-ban;
b)maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét: 598 165 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az Önkormányzat a működési kiadások között 2021. évben 15 442 542 Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel. A tartalék összegét és részletezését a 4. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet