Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelete módosításról

Hatályos: 2021. 11. 27

Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelete módosításról

2021.11.27.

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §1

2. §2

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1., 2. 3. számú melléklet (9. melléklet), helyébe az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet ( 9. melléklet) lép helyébe a következő rendelkezés lép.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.

(2) Az 1. § és a 2. § 2021. november 26-án lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.