Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2020. (X.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 23

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2020. (X.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.23.

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat közművelődési feladatairól a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.