Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 5.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 08 - 2022. 01. 08

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 5.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.08.

Szőkedencs Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2019. (XII.3.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019 (XII.3.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület összehívására irányuló kezdeményezést írásban a polgármesternél kell benyújtani, a napirendi indítvány feltüntetésével.”

2. § Ez a rendelet 2022. január 8-án lép hatályba.