Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 5.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 09 - 2022. 03. 01

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 5.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.01.09.

Szőkedencs Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. január 8-án lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (I. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.