Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

A településkép védelméről szóló 4/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30 - 2021. 11. 01

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

A településkép védelméről szóló 4/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.30.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 52. § (3) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § A településkép védelméről szóló 4/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelet a következő 39/A §-sal egészül ki:

„39/A. § A Képviselő-testület a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. §-ában foglalt önkormányzati hatósági hatásköröket a polgármesterre ruházza át.”

2. § Ez a rendelet 2021. október 30-án lép hatályba.