Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 15.) önkormányzati rendelete

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 18 - 2022. 01. 17

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 15.) önkormányzati rendelete

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.18.

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. január 17-én lép hatályba, és 2022. január 18-án hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.