Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2020. (I.28.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 9/2014. (V. 30) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 29 - 2020. 01. 30

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 9/2014. (V. 30) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„A rendelet alkalmazása során közszolgáltató alatt 2020. január 15. napjától 2025. január 14. napjáig a képviselő-testület által kijelölt Kalamár Trans Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t (8998 Vaspör, Külterület hrsz. 023/27.) kell érteni.”


2. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.   Erdei Csaba                                                Takácsné dr. Simán Zsuzsanna

                polgármester                                                                      jegyző