Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelete

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2022. (I.20.) önkormányzati rendelete Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 21 - 2022. 01. 21

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelete

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2022. (I.20.) önkormányzati rendelete Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.21.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„5629 Egyéb vendéglátás”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.