Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapjáról

Hatályos: 2022. 01. 01 - 2022. 12. 31

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapjáról

2022.01.01.

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőkre terjed ki.

2. § Az Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2022. évben 55.000, - Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

3. § A rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

Koltai Péter

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző

Záradék:
Elfogadva: 2021. december 16.
Jelen rendelet Szentlőrinc Városban 2022. december 17. napján került kihirdetésre.

Dr. Tóth Sándor

Jegyző