Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2022. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről

Hatályos: 2022. 01. 01 - 2022. 12. 31

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2022. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről

2022.01.01.

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye, a helyi önkormányzatok alcím 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13-15. §-aiban foglaltak és a 9/2017. (V.19.) NGM rendeletben foglaltak figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és munkavállalóra.

Az igazgatási szünet

2. § (1) A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalban a 2022. évi igazgatási szünet

a) nyáron 2022. július 27-től 2022. augusztus 19. napjáig tart;

b) télen 2022. december 19-től 2022. december 30. napjáig, tart;

c) 2022. július 1-e a Közszolgálati Tisztviselők napja.

(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart, azonban az ügyfélfogadás szünetel.

Záró rendelkezések

3. § (1) E rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. január 31. napján veszti hatályát.

Koltai Péter

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző

Záradék:
Elfogadva: 2021. december 16.
Kihirdetve: 2021. december 17.
Dr. Tóth Sándor
Jegyző