Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 14/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01 - 2022. 01. 02

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 14/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.01.

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 14/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1. § A rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ
A közszolgáltatásért fizetendő díj legmagasabb mértéke a 2022. évben évben 2030,- (Kettőezerharminc) Ft/köbméter. A díj az ÁFA mértékét nem tartalmazza.

2. § A rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Szentlőrinc, 2021. december 16.
Koltai Péter dr. Tóth Sándor
polgármester jegyző
Záradék:
Elfogadva: 2021. december 16.
Kihirdetve: 2021. december 17.
dr. Tóth Sándor
jegyző