Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2019. (X.7.) önkormányzati rendelete

a tűzgyújtásról és a levegő tisztaságának védelméről szóló 13/2006. (XI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 08 - 2019. 10. 08

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet előírásait - a tűzgyújtásról és a levegő tisztaságának védelmével kapcsolatos helyi szabályokról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §


13/2006.(XI. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (5) pontja az alábbiakra módosul:


(5) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetése évente szeptember 1-je és április 30-a között lehetséges, az adott év időjárásától függően a jegyző ettől eltérő időszakot is meghatározhat.

2. §


13/2006.(XI. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (6) pontja az alábbiakra módosul:(6) Az égetést a reggeli és esti talajközeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változása) miatt hétköznap kedden 9 és 19 óra között lehet végezni szélcsendes időben. Hétvégén és ünnepnap égetni tilos.

Záró rendelkezések


3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                Erdei Csaba                                                                            Vigh-Tardi Valéria

               polgármester                                                                                     jegyző