Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, a közterületek, az ingatlanok, az állattartás rendjéről, a település tisztaságáról szóló 8/2001. (XII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 29 - 2022. 01. 29

Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, a közterületek, az ingatlanok, az állattartás rendjéről, a település tisztaságáról szóló 8/2001. (XII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.29.

Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi környezet védelméről, a közterületek, az ingatlanok, az állattartás rendjéről, a település tisztaságáról szóló 8/2001 (XII.4.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § Hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a közterületek, az ingatlanok, az állattartás rendjéről, a település tisztaságáról szóló 8/2001 (XII.4.) önkormányzati rendelet

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.