Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi köztisztviselői illetményalapról és az illetménykiegészítésről

Hatályos: 2022. 01. 29 - 2022. 12. 31

Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi köztisztviselői illetményalapról és az illetménykiegészítésről

2022.01.29.

Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021 évi XC törvény 76. § (3) bekezdés b) pontja, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában, (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Batéi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. § A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2022. évben 50.000 Ft.

3. § A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket 2022. évben illetménykiegészítés illeti meg, melynek mértéke:

a) a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20%-a,

b) az érettségi végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %‐a

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

5. § E rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.