Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 3/2017 (III.27..) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 03. 28

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1.§ Helyi népszavazást a választópolgárok 20 %-a kezdeményezhet.

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3.§ Hatályát veszti  a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 2/1992. (IV.16.) önkormányzati rendelet.Zalacsány, 2017. március 23.                   Dr. Prótár Henrietta                                           Nagy Lászlóné

                   Jegyző                                                                polgármester

            

Kihirdetve: Zalacsány, 2017. március 27.

dr. Prótár Henrietta

jegyző