Ikervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 31 - 2022. 01. 30

Ikervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.31.

Ikervár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Ikervár község képviselő testületének 1/2017 (II.16..) önkormányzati rendelete 6. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.„A polgármester rendkívüli képviselő-testületi ülést köteles összehívni a települési képviselők legalább egynegyedének vagy a képviselő-testület bizottságának indítványára. Az indítványban meg kell jelölni a rendkívüli ülés indokát. A polgármester a rendkívüli ülést az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belüli időpontra hívja össze. A rendkívüli ülésen csak az indítványban szereplő napirendi pontot lehet tárgyalni.”

2. § Ez a rendelet 2022. január 31-én lép hatályba.