Ikervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 01 - 2022. 02. 01

Ikervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.02.01.

Ikervár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. január 31-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. február 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.