Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 07 - 2021. 12. 07

Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.12.07.

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyaroroszág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143 § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8 § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §2

2. § Ez a rendelet 2021. december 6-án lép hatályba, és 2021. december 7-én hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. december 8. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.