Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 8/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 29 - 2022. 01. 30

Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 8/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.01.29.

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. § (2) bekezdésében biztosított feladatkörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés f) pontjában és 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről az alábbiakat rendeli el:

1. §2

2. § A 2. § (1) és (2) bekezdés szerinti tiszteletdíj 2022. január 1.-tól illeti meg a képviselőket és a nem képviselő bizottsági tagokat.

3. § Ez a rendelet 2022. január 28-án lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. január 30. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.