Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2022. 01. 29- 2022. 12. 31

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

2022.01.29.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el.

1. § Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra a köztisztviselői illetményalapot 57.600,- Ft-ban határozza meg.

2. § (1) A képviselő-testület a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítést állapít meg.

(2) A képviselő-testület a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítést állapít meg.

3. §1

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. január 1-jén hatályát veszti.

1

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.