Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 01 - 2022. 02. 01

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.01.

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett az Mötv-ben foglaltak kivételével dönthet személyi vagy önkormányzati, a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan ügyekben, amennyiben a kötelezettségvállalás a 500.000.-Ft-ot nem haladja meg és a helyi önkormányzat költségvetésben a feladatra fedezet rendelkezésre áll.”

2. § Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.