Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 02 - 2022. 02. 03

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.02.02.

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. február 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.