Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról és kialakításáról szóló 9/2016 (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 02

Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról és kialakításáról szóló 9/2016 (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.02.

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról és kialakításáról szóló 9/2016. (X.31.) önkormányzati rendeletét az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és a 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következők szerint módosítja:

1. § Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról és kialakításáról szóló 9/2016. (X. 31.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról és kialakításáról szóló 9/2016. (X.31.) önkormányzati rendeletét, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eütv.) 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és a Eütv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Országos Kórházi Főigazgatóság, az Országos Tisztifőorvos és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

2. § (1) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról és kialakításáról szóló 9/2016. (X. 31.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egészségügyi alapellátás körében Pusztamonostor Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetet alakít ki. A körzet valamennyi egészségügyi alapellátás tekintetében kiterjed a teljes településre, melynek közterület jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.”

(2) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról és kialakításáról szóló 9/2016. (X. 31.) önkormányzati rendelet 1. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet az adott szolgáltatás székhelyén a település teljes közigazgatási területére kiterjedően biztosítanak.

(5) A fogorvosi alapellátás körében a település teljes közigazgatási területére kiterjedően a felnőtt- és gyermekfogászatot az Önkormányzat Jászfényszaru Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján biztosítja. A fogorvosi körzet székelye: 5126 Jászfényszaru, Deák Ferenc utca 1.

(6) A háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az Önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében a település teljes közigazgatási területére kiterjedően látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 5100 Jászberény, Thököly út 13.”

3. § Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról és kialakításáról szóló 9/2016. (X. 31.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2022. február 2-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet