Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről szóló 16/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 03 - 2022. 02. 03

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről szóló 16/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.02.03.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a települési nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetést követően a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. február 4. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.