Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

a közkifolyók használatának rendjéről szóló 12/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 03 - 2022. 02. 03

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

a közkifolyók használatának rendjéről szóló 12/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.02.03.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendeleteinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § 22a. pontja, 81. §-a és 8. melléklet 4. pontja figyelembe vételével a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. február 4. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.