Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2016. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 02 - 2022. 02. 03

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2016. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.02.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdése a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (1) és (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)–(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2016 (XI.4..) rendelete 16. § (3) bekezdés d) pontjában a „más hozzájárulás befizetéséről” szövegrész helyébe az „összeg megfizetéséről” szöveg lép.

2. § Hatályát veszti A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2016 (XI.4..) rendelete 16. § (3) bekezdés d) pontjában az „egyházi temetés esetén az egyházfenntartói járulék, stóla, vagy az egyház által” szövegrész.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.