Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 21/2019. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 31 - 2022. 01. 30

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 21/2019. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.31.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 21/2019. (X.19.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdésében a „65.000 Ft” szövegrész helyébe a „85.000 Ft” szöveg lép.

2. § Hatályát veszti az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 21/2019. (X.19.) önkormányzati rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a „ , de rendelkezéseit a megbízatás keletkezésének napjától kell alkalmazni” szövegrész,

3. § Ez a rendelet 2022. január 31-én lép hatályba.