Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete

az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2022. 02. 09- 2022. 12. 30

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete

az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról

2022.02.09.

Úrhida Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2022. évben 48.000.-Ft-ban határozza meg.

2. § Az illetményalap 1. §-ban meghatározott összegét 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet 2022. február 9-én lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.