Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 4/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 09 - 2022. 02. 10

Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 4/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.09.

Sóstófalva község Önkormányzat Képviselő- testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 6. § (5) bekezdésében, 6. § (6) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 109. (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 4/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat döntése alapján korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartoznak az önkormányzat tulajdonában lévő:

a) védművek, védelmi létesítmények,

b) köztemető és ravatalozó épület

c) Játszótér

d) Idősek Klubja

e) Faluház, Kossuth út 48.

f) Művelődési ház Petőfi út 5.

g) Orvosi Rendelő

h) Szolgáltatóház Kossuth út 29.

i) Sportpálya Rákóczi út 6620 m2”

2. § Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 4/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. február 9-én lép hatályba, és 2022. február 10-én hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet
Törzsvagyon

1. Forgalomképtelen vagyon:

a) Szeles út: 78/2 hrsz.

b) 78/1 hrsz.

c) Árok: 148 hrsz.

d) Diófa Köz: 149/2 hrsz.

e) Petőfi út: 125 hrsz.

f) Kossuth út: 132/1 hrsz.

g) 132/2 hrsz.

h) 133 hrsz.

i) Rákóczi út: 19 hrsz.

j) 8 hrsz.

k) Árok: 2 hrsz.

l) Zöldfa út: 59 hrsz.

m) 87 hrsz.

n) Bekötő út melletti járda: 37/102 hrsz

o) Hernád út: 47 hrsz.

p) Sport út: 102/1 hrsz.

q) 102 hrsz.

r) 115 hrsz.

s) Sportpálya: 15 hrsz.

t) Játszótér: 152 hrsz.

u) Közutak: 3446, 2316, 2315, 2314, 2295, 2279, 2246, 2240, 071, 069/18, 069/9, 067/8, 066, 063, 061, 051/1, 049, 047, 038, 034, 032, 030, 029, 028, 027, 025/11, 025/10, 024, 022, 021, 019, 018/9, 017, 015, 013, 010, 08, 07/26, 04, 03/1, 154, 33,

2. Korlátozottan forgalom képes:

a) Temető – ravatalozó: 40 hrsz.

b) Faluház: 137 hrsz.

c) Művelődési ház: 130 hrsz.

d) Orvosi rendelő: 103/1 hrsz.

e) Idősek Klubja : 56 hrsz.

f) Bolt – italbolt + motoros klub: 118/1 hrsz.”