Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2020. (VI. 05.) polgármesteri rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 09 - 2022. 02. 09

Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2020. (VI. 05.) polgármesteri rendeletének módosításáról

2022.02.09.

Sóstófalva Község Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Sóstófalva Község Önkormányzat Polgármesterének 6/2020(VI.5..) rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Sóstófalva Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében biztosított feladat - és hatáskörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § Ez a rendelet 2022. február 9-én lép hatályba, és 2022. február 10-én hatályát veszti.