Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2020. (VI. 05.) polgármesteri rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 10 - 2022. 02. 10

Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2020. (VI. 05.) polgármesteri rendeletének módosításáról

2022.02.10.

Sóstófalva Község Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. február 9-én lép hatályba, és 2022. február 10-én hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.